Mot bakgrund av de stora EU-finansierade upphandlingarna de kommande åren anordnar Regeringskansliet, Utrikesdepartementet och Business Sweden gemensamt två halvdagsseminarier i Stockholm den 13 april, på eftermiddagen och Göteborg, den 14 april, på förmiddagen. Under seminarierna kommer en kvalificerad genomgång ges av marknadsutvecklingen i Centraleuropa (Polen, Slovakien, Rumänien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Kroatien). Program och ytterligare information kan inhämtas här.