Detta är ett av förslagen i en debattartikel, som behandlar
det statligt finansierade Exportrådets konkurrensfördelar gentemot oberoende
konsultföretag. Artikeln i torsdagens Dagens Industri är författad av Ulf
Lindberg, näringspolitisk chef Almega och Krister Widström, ordförande Exporttjänsteföretagen,
som bl a skriver:

”Marknaden för exporttjänster är i stort behov av mångfald
för att underlätta för svenska företag att växa internationellt. I dag har
befintliga exportfrämjande företag svårt att konkurrera med Exportrådets
subventionerade verksamhet…… Verkligheten är att rådgivarna har blivit en
skattefinansierad försäljningsorganisation åt Exportrådet, och inga andra
alternativ än Exportrådets konsulttjänster marknadsförs.”

Artikeln, som kan
läsas i sin helhet här, avslutar debattörerna med att föreslå ”en
sammanslagning av Exportrådet och Invest in Sweden samt, ännu viktigare, att
införa ett valfrihetssystem för köp
av exporttjänster med offentlig finansiering. Gärna ett vouchersystem, på samma
sätt som det finns en skolpeng och ett fritt skolval eller Rutavdrag där man själv får välja leverantör. Mångfalden skulle
öka svensk export, skapa nya och växande företag och motsvara behoven hos de
växande tjänsteföretagen.”

Flera oberoende exportkonsulter, med lång erfarenhet av att
arbeta i olika Östeuropeiska länder, är medlemmar i vår Handelskammare. En del
av oss påverkas direkt eller indirekt av den snedvridna konkurrensen från
Exportrådet. Tyck gärna till. Dagens Industri har stängt sin avd för
kommentarer till artikeln, men det gör inte vi. Så välkomna med kommentarer nedan.
Och vad tycker man på Exportrådet. Vi
väntar med spänning på en kommentar därifrån
också. Den som tiger samtycker heter det ju…