Följande handlingar kan hämtas här av medlemmarna
(lösenord krävs)

Protokoll från extra stämma 120116

Protokoll från ordinarie årsstämma 2012

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 1203

Resultatredovisning 2011

Verksamhetsberättelse 2011

Stadgar antagna på ordinarie årsstämma 2012